Kezdőlap

Plakát

Szeretettel köszöntünk,
vándor,
a Búzaszem Iskola honlapján!

Magas színvonalú tudás, hit, keresztény, magyar kultúra és erkölcs. Ezt kínálja a Búzaszem Iskola. Mindennapjainkat és ünnepeinket áthatja a magyar hagyományokra épülő és a családias nevelés.
A keresztény nevelésben történelmi egyházaink papjai, lelkészei segítik munkánkat. Ennek színterei a heti két hittanóra, a meghitt reggeli áhítatok, ünnepeink, közös miséink és istentiszteleteink.
Az iskola egy közösség gondoskodó karjaiban működik. Fontosnak tartjuk, hogy az ide járó családok összefogjanak, egymásra találjanak, így erősítsék egymást. Ezért az iskolánkba mindig családokat várunk és fogadunk be. Szorosan együttműködünk velük, mint a gyermekre ható legerősebb közösséggel. Nagyon szép példája ennek az összefogásnak az, ahogy felépítettük és működtetjük az iskolánkat.
A kis létszámú, legfeljebb 22 fős osztályok lehetőséget adnak személyre szabott figyelemre és egyben tehetséggondozásra is. Az alapozó tárgyak magas színvonalú oktatása mellett kiemelt szerepet szánunk a művészeteknek, mert azt az érzelmi nevelés fontos eszközének tekintjük. Minden „búzaszemes” gyermek muzsikál, klasszikus és népi hangszerek közül választhatnak.
A hozzánk járó gyermekek első osztályos kortól néptáncolnak, kézműveskednek. A foglalkozásokon törekszünk a magyarság szellemi és tárgyi kultúrájának őrzésére, továbbadására. Követendő mintának tekintjük a népi vallásosság szép formáit, tanítványainkkal megismertetjük a magyar díszítőművészetet, a táncművészetet, a zeneművészetet, a hagyományos társadalmi és nemi szerepmintákat, viselkedési formákat, valamint közösségmegtartó szokásokat.
A Búzaszem Iskola célja, hogy a keresztény magyar hagyományokra építve adjon naprakész, magas szintű tudást az ide járó gyermekeknek, s nevelje őket olyan felnőttekké, akik kovászai lehetnek családjuknak, nemzetüknek.

Üdvözlettel: az iskola diákjai, tanárai és családjai (Iskolánk címe: 2131 - Göd, Vécsey
Károly u. 1.
; telefonszám: (30)611-36-08és (30) 921-92-60)

villámlevél: iskola@buzaszem.hu ; buzaszem@buzaszem.hu

Friss képek

Legfrisebb hirdetések

No ad viewed yet.

Az iskolaépítés támogatói


A Búzaszem Alapítvány működési és szakmai programjainak megvalósításához 2014-ben támogatásban részesül a Nemzeti Együttműködési Alapból.


© 2007-2011 Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, honlap: eMeLA